ADAPTER MONITORA I DRUKARKI

Adapter monitora 7932 jest przeznaczony do zamontowania w jednostce sterującej 7901 lub 7902. Zawiera pamięć i logikę potrzebną do sterowania jednym , monitorem, który może być umieszczony w odległości maks. 600 m od jednostki sterującej. Adapter monitora zawiera-również układy używane do transmi- > sji^mychi sygnałów statusu między jednostką sterującą i urzą­dzeniami wejściowymi.Adapter drukarki 7933 jest przeznaczony do zamontowania w jednostce sterującej 7901 lub .7902. Zawiera pamięć i logikę potrzebną do sterowania jedną drukarką.Adapter drukarki 7961 jest przeznaczony do zamontowania w monitorze niezależnym 7950. Zawiera logikę potrzebną do ste­rowania jedną drukarką. Drukarka może być umieszczona w od­ległości maks. 600 m od monitora niezależnego.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!