ADRESOWANY OBSZAR

Minimalnym adresowanym obszarem w pamięci dyskowej jest blok. W systemie ODRA 1300 blok zawiera 128 słów (512 zna- . ków). Pamięć> dyskowa składa się z jednostki sterującej i współ-: pracujących z nią. jednostek dyskowych. Maksymalna ilość jednostek dyskowych jakie mogą być podłączone do jednej, jedno­stki sterującej wynosi 8. Jednostki sterujące współpracują z jed­nostkami centralnymi za pośrednictwem kanałów : bu­forowanego—w komputerze. ODRA 1325; autonomicznego — w komputerach ODRA 1305 i 1304; selektorowego — w komputerach -JSEMC.W jednostkach’ dyskowych o pojemności’ 8,2. M znaków pakiet skłąda się z sześciu talerzy. „Spośród, 12 powierzchni takiego pakietu tylko; 10 wewnętrznych służy dó’ gromadzenia – informacji.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!