ANALIZA CZĄSTKOWA

Przez analizą cząstkową należy rozumieć taki zakres przed­sięwzięć badawczych, który dotyczy tylko jednej agendy, działal­ności techniczno-ekonomicznej układu.Przez agendą lub dziedziną tematyczną będziemy rozumieli taki element systemu informacyjnego, który realizuje określoną działalność techniczno-ekonomiczną układu i wobec tego może być samodzielnie projektowany i eksploatowany. Przykładami ‚ agend są:techniczne przygotowanie produkcji,) gospodarka materiałowa, gospodarka środkami trwałymi,   produkcja podstawowa,gospodarka wyrobami gotowymi, gospodarka zatrudnieniowo-płacowa,  koszty, własne produkcji. W odniesieniu do systemu kompleksowego traktowanego jako całość, w którym odbywa się całkowity proces przetwarzania in­formacji układu ekonomicznego, wyżej wymienione agendy określa się jako podsystemy.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!