ANALIZA CZĄSTKOWA

Przez analizą cząstkową należy rozumieć taki zakres przed­sięwzięć badawczych, który dotyczy tylko jednej agendy, działal­ności techniczno-ekonomicznej układu.Przez agendą lub dziedziną tematyczną będziemy rozumieli taki element systemu informacyjnego, który realizuje określoną działalność techniczno-ekonomiczną układu i wobec tego może być samodzielnie projektowany i eksploatowany. Przykładami ‚ agend są:techniczne przygotowanie produkcji,) gospodarka materiałowa, gospodarka środkami trwałymi,   produkcja podstawowa,gospodarka wyrobami gotowymi, gospodarka zatrudnieniowo-płacowa,  koszty, własne produkcji. W odniesieniu do systemu kompleksowego traktowanego jako całość, w którym odbywa się całkowity proces przetwarzania in­formacji układu ekonomicznego, wyżej wymienione agendy określa się jako podsystemy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)