ARYTMOMETR

Arytmometrem jednostki centralnej ODRA 1305 nazywa się ze­spół układów realizujących operacje arytmetyczne i logiczne. Za­sadniczą jednostką informacji, jaką przetwarza arytmometr, jest słowo 24-bitowe, lecz sterowanie umożliwia także dokonywanie operacji na argumentach 6-bitowych (tj.’znakach) i 48-bitowych (tj. liczbach zmiennoprzecinkowych).Zasadniczym układem arytmometru jest sumator  . Jest to 26-bitowy układ realizujący funkcje dodawania, odej­mowania, sumy logicznej, iloczynu logicznego i różnicy syme­trycznej. Inne operacje, jak mnożenie, dzielenie czy operacje zmiennoprzecinkowe, realizowane są poprzez wykonywanie ciągu dodawań lub odejmowań zgodnie z algorytmem tych operacji, zapamiętanym w pamięci stałej sterowania (PAS).

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!