BADANIA ANKIETOWE

Do.ankiety należy dołączyć, instrukcję jej wypełnienia oraz ‚. wyjaśnić cel badania i realny termin odesłania odpowiedzi. _ Zaletą omawianej techniki jest otrzymanie wiadomości o m- , teresującym nas zagadnieniu w formie udokumentowanej, tj. na piśmie. Do wad należą między innymi.    duża pracochłonność opracowania poprawnych pytań,możliwość otrzymania nierzetelnych odpowiedzi, a więc możliwość wyrobienia, sobie fałszywego obrazu badanego zagad­nienia,ograniczone możliwości stosowania (nie wszystkie proble­my mogą być badane tą techniką), Badanie ankietowe powinno zatem być traktowane jako etap poprzedzający przeprowadzenie wywiadu. Respondent będzie miał wówczas czas na zebranie potrzebnych wiadomości, a analityk bę­dzie mógł skrócić czas trwania wywiadu.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!