BARDZIEJ SKOMPLIKOWANE

Bardziej skom­plikowane monitory ekranowe posiadają kamerę fotograficzną 35 mm (która, pracując pod kontrolą komputera, fotografuje każ­dy obraz ukazujący się na monitorze) oraz pióro świetlne. Pióro świetlne umożliwia użytkownikowi wprowadzanie zmian w okreś­lonych przechowywanych w pamięci zbiorach danych. Osiągane jest to poprzez przesuwanie pióra po powierzchni ekranu moni­tora, wymazując dane nieaktualne oraz dodając nowe. Podłączenie do monitora ekranowego pióra świetlnego i kla­wiatury powoduje, że urządzenie to staje się także urządzeniem wprowadzania danych. Klawiatura monitora ekranowego spełnia takie same funkcje, jak’klawiatura dalekopisu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)