BARDZIEJ SKOMPLIKOWANE

Bardziej skom­plikowane monitory ekranowe posiadają kamerę fotograficzną 35 mm (która, pracując pod kontrolą komputera, fotografuje każ­dy obraz ukazujący się na monitorze) oraz pióro świetlne. Pióro świetlne umożliwia użytkownikowi wprowadzanie zmian w okreś­lonych przechowywanych w pamięci zbiorach danych. Osiągane jest to poprzez przesuwanie pióra po powierzchni ekranu moni­tora, wymazując dane nieaktualne oraz dodając nowe. Podłączenie do monitora ekranowego pióra świetlnego i kla­wiatury powoduje, że urządzenie to staje się także urządzeniem wprowadzania danych. Klawiatura monitora ekranowego spełnia takie same funkcje, jak’klawiatura dalekopisu.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!