BLOKI DANYCH

Następnym blokiem informacji jest znacznik taśmy (tape . mark, file mark). Blok ten nie zawiera żadnych informacji, służy   jedynie dla wskazania, że następny po nim blok nie jest blokiem ’ danych,, lecz blokiem kwalifikacyjnym opisującym zbiór. Blok ten ma zasadnicze znaczenie organizacyjne przy wyszukiwaniu informacji na taśmie — zamiast czytania całej taśmy dla znale­zienia żądanej informacji, wystarczające jest czytanie.tylko blo-ków kwalifikacyjnych znalezionych dzięki rozkazom wyszukują­cym znacznik^ zbioru. Blok kwalifikacyjny występujący po znaczniku taśmy opisuje następujący po nim zbiór i wraz ze znaczni­kiem, taśmy nazywany jest znacznikiem zbioru file mark.Bloki ^danych zależnie od stosowanego systemu oprogramowania posiadają różną organizację. Ułożone są na taśmie szere­gowo i przedzielone przerwami międzyblokowymi.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!