BRAK KATALOGÓW

Brakuje katalogów, prospektów, instrukcji obsługi, wydawnictw publikujących algorytmy obliczeniowe, cen­ników usług informatycznych, brak przepisów prawnych regulu­jących sprawy praw autorskich i wynagrodzeń za działalność- w dziedzinie programowania komputerów i projektowania syste­mów, a przede wszystkim brak krajowych, a nawet zagranicznych, wydawnictw encyklopedycznych, w których zarówno specjalista, jak i laik znalazłby krótką, rzeczową, możliwie poprawną i ścisłą informację o informatyce. Państwowe Wydawnictwo Ekonomicz­ne, po konsultacjach z producentem krajowych komputerów serii ODKA, tj. Wrocławskich Zakładów Elektronicznych ELWRO ‚ (obecnie Centrum Komputerowych Systemów.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!