CEL KOLEJNEJ FAZY

Cel, jaki stoi przed fazą trzecią jest identyczny, jak poprzed­nio opisany w warunkach eksploatacji nowo opracowanego syste­mu informatycznego.W dalszej części niniejszego punktu zostaną szerzej opisane prace, jakie składają się na przygotowanie nowego systemu in­formatycznego przy założeniu jego kompleksowości problemowej oraz tradycyjnej organizacji zbiorów danych ,w pamięci kompu­tera. Dlatego też celowe jest poprzedzenie rozważań nad metodo­logią przygotowania nowego systemu uzgodnieniem poglądów co do struktury tego systemu. Najwięcej doświadczeń związanych z zastosowaniem komputerów W naszym kraju zdobyto dotychczas. przy projektowaniu i eksploatacji systemów informatycznych dla potrzeb organizacji gospodarczych.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!