CHARAKTERYSTYKA ILOŚCIOWO- JAKOŚCIOWA

Ponieważ funkcjonujące systemy informacyjne są bardzo zło­żone i w większości posiadają różnorodne formy ich dokumen­towania, a ponadto wiele procesów przetwarzania informacji od­bywa się na podstawie zwyczajowo przyjętych niepisanych za­sad i procedur, wobec tego zebranie szerokiego i wyczerpującego zakresu wiadomości na temat analizowanego systemu jest trudne, pracochłonne i długotrwałe. Pomimo powszechnego stosowania różnych technik i środków przedstawiania rezultatów badania sy­stemu ), ,brak dotychczas ogólnie przyjętej me­tody pozwalającej na kompleksowe ogarnięcie całokształtu spraw związanych z poznawaniem mechanizmu funkcjonowania tych systemów.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!