CHARAKTERYSTYKA OBIEGU

Charakterystyka obiegu i wykorzystania nośni­ków informacji. Przed przystąpieniem do wypełnienia formula­rza tego typu dokumentów należy pogrupować nośniki informacji według dziedzin tematycznych. Podstawą podziału są dokumenty spisu nośników (patrz formularze . Charakterystyki obiegu nośników dokonujemy osobno dla każ­dej dziedziny tematycznej. Prawa strona formularza przeznaczo­na jest na wykonanie schematu czynnościowego. Użyte w- nim symbole graficzne identyfikują jednostki organizacyjne, między którymi odbywa się proces przetwarzania informacji zawartych na danym nośniku oraz przedstawiają nośnik z punktu widzenia jego powstania, wykorzystania oraz archiwowania.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!