CHARAKTERYSTYKA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH

Charakterystyka środków technicznych przesy­łania i przetwarzania informacji. Jednym z głównych czynników decydujących o efektywności funkcjonowania systemu są środki techniczne przesyłania i przetwarzania informacji. Stąd też w pro­cesie badania należy poświęcić im szczególną uwagę. Badanie to winno polegać na dokładnym wypełnieniu odpowiednio do te­go przygotowanych formularzy . Obszerny materiał faktograficzny zebrany podczas badania sy­stemu stanowi punkt wyjścia do podsumowania rozważań w związ­ku z wcześniej ustalonym celem analizy . W szczególności o zwrócenie uwagi na możliwość integracji środ­ków różnych technik przetwarzania w procesie funkcjonowania zautomatyzowanego systemu informacyjnego.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!