DALEKOPIS

Pierwszy rodzaj dalekopisów jest ściśle związany z progra­mem sterującym systemu komputerowego. Służą one także.do sterowania systemem komputerowym jako całością. Drugi rodzaj dalekopisów jest natomiast związany z określonym programem wynikowym lub też danymi tego programu. Dalekopis typu-konsola operatora jest urządzeniem umożli­wiającym bezpośrednie porozumiewanie się operatora z przecho­wywanym wewnątrz. systemu komputerowego programem nad­zorczym. Konsola wykorzystywana jest do informowania opera­tora o przebiegu przetwarzania poszczególnych programów, o błę­dach powstałych w trakcie procesu przetwarzania oraz pozwala operatorowi na wprowadzenie rozkazów do programu nadzorcze­go. Rozkazy te wprowadzane są z klawiatury konsoli, przy czym każdy rozkaz zostaje wydrukowany na drukarce konsoli.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)