DALEKOPIS

Pierwszy rodzaj dalekopisów jest ściśle związany z progra­mem sterującym systemu komputerowego. Służą one także.do sterowania systemem komputerowym jako całością. Drugi rodzaj dalekopisów jest natomiast związany z określonym programem wynikowym lub też danymi tego programu. Dalekopis typu-konsola operatora jest urządzeniem umożli­wiającym bezpośrednie porozumiewanie się operatora z przecho­wywanym wewnątrz. systemu komputerowego programem nad­zorczym. Konsola wykorzystywana jest do informowania opera­tora o przebiegu przetwarzania poszczególnych programów, o błę­dach powstałych w trakcie procesu przetwarzania oraz pozwala operatorowi na wprowadzenie rozkazów do programu nadzorcze­go. Rozkazy te wprowadzane są z klawiatury konsoli, przy czym każdy rozkaz zostaje wydrukowany na drukarce konsoli.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!