DALSZY ROZWÓJ

Dalszy rozwój informatyki w naszym kraju powinien odby­wać się w warunkach większej koncentracji zarówno sił i środków na wybranych zagadnieniach, których rozwiązanie przyniesie naj­większe efekty w skali gospodarki narodowej. Są to: .zarządzanie  i planowanie na szczeblu ‚centralnym,) zarządzanie dużymi organizacjami gospodarczymi, sterowanie procesami technologicznymi, obliczenia inżynierskie, projektowe, naukowe itp.Ogólnie zatem, projektowanie i wdrażanie winno obejmować w pierwszej kolejności rządowe i obiektowe systemy informa­tyczne. .W zakresie rządowych systemów informatycznych jako naj­ważniejsze uznane zostały: System Informatyczny Planowania Centralnego — CEN-PLAN,Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności —PESEL,’.    System Państwowej Informacji-Statystycznej — SPIS,System Informacji Naukowo-Technicznej i Organiza­cyjnej — SINTO.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!