DOKŁADNE OKREŚLENIE

Należy w tym momencie dokładnie określić, co należy rozu­mieć przez pojęcie transmisja danych. I tak jako podstawową należy przyjąć następującą definicję: transmisja, danych — tele- dacja jest to dział telekomunikacji obejmujący.przekazywanie od­powiednich sygnałów elektrycznych (informacji) od maszyn do maszyn, jako aparatów przetwórczych. Najistotniejsza cecha, która wyróżnia teledację spośród innych technik teletransmisji po­lega na tym, że przesyłanie. informacji odbywa się pomiędzy dwiema maszynami lub urządzeniami.Ogólnie przez pojęcie teletransmisji rozumiane jest przesy­łanie sygnałów elektrycznych pomiędzy dowolnymi dwoma punk­tami. Dokładniej mówiąc teletransmisja jest to dział telekomunikacji zajmujący się zagadnieniami przesyłania sygnałów elek­trycznych od punktu do punktu drogą przewodową (teletrans­misja przewodowa) i radiową (teletransmisja radiowa).

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!