DOKUMENTACJA FAKTÓW

Fakty dokumentuje się najczęściej za pomocą: schematów blokowych i czynnościowych oraz tablic krzyżowych i decyzyjnych.Za pomocą schematów blokowychmożna wszechstronnie zilu­strować. dowolną technologię’ przetwarzania zbiorów informacji systemu. W. praktyce są one używane we wszystkich etapach,. budowy systemu, tj. w analizie, projektowaniu technicznym i programowaniu w językach komputerowych.Na etapie analizy schematy blokowe używane są do przedsta- wiania kolejnych operacji przetwarzania wykonanych-w sposób -ręczny, mechaniczny bądź zautomatyzowany, na nośnikach in­formacji wejściowych, które są podstawą realizacji dalszych ope­racji przetwarzania na informacjach zbiorów nośników wyjścio­wych. A zatem schematy te określają zbiory informacyjne wejścio­we, przejściowe (pośrednie) oraz wynikowe.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!