DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA

Systemy te, oprócz złożonych algorytmow obliczeniowych, wymagają zbudowania i ciągłego aktualizowania odpowiednich zbiorów informacji.Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że rozwiązanie ,tego ostatniego problemu przysparza organizacjom gospodarczym naj­więcej trudności.  Kolejnym mankamentem dotychczasowych zastosowań kom­puterów było niedostateczne powiązanie rozwiązań obiektowych, z doskonaleniem metod planowania społeczno-gospodarczego i za­rządzania państwem.   Wyrażało się to w opracowywaniu, z jednej strony, zbyt ogólnych założeń ogólnokrajowego systemu informa­tycznego, z drugiej strony natomiast, we wdrażaniu obiektowych niespójnych systemów komputerowych.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!