DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA

Systemy te, oprócz złożonych algorytmow obliczeniowych, wymagają zbudowania i ciągłego aktualizowania odpowiednich zbiorów informacji.Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że rozwiązanie ,tego ostatniego problemu przysparza organizacjom gospodarczym naj­więcej trudności.  Kolejnym mankamentem dotychczasowych zastosowań kom­puterów było niedostateczne powiązanie rozwiązań obiektowych, z doskonaleniem metod planowania społeczno-gospodarczego i za­rządzania państwem.   Wyrażało się to w opracowywaniu, z jednej strony, zbyt ogólnych założeń ogólnokrajowego systemu informa­tycznego, z drugiej strony natomiast, we wdrażaniu obiektowych niespójnych systemów komputerowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)