DOWOLNY RYSUNEK

Dowolny rysunek wykreślony przez pisak xy jest efektem wykonania ciągu, operacji podstawowych. Pisak xy typu bębno­wego wykonuje sześć podstawowych operacji też w przypadku, gdy pisak nie jest bezpośrednio podłączony do maszyny cyfrowej. Wszystkie rysunki sporządza pisak xy typu bębnowego na rolce papieru o długości 366 m i szerokości 30,5. cm lub 78,7 cm. Papier obraca się na dwóch rólkach i przechodzi przez bęben, którego zębatki automatycznie utrzymują odpowiedni naciąg pa­pieru; Pióro pisaka jest zamocowane na wózku, który porusza się równolegle do osi bębna. Najmniejszy przyrost w kierunku rów­noległym (oś y) i prostopadłym (oś x) do osi bębna zależy-od typu pisaka i wynosi od 0,01.do 0,05 cala.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!