DZIURKARKA KART

Dziurkarka kart na wyjściu służy do . wyprowadzania informacji > z jednostki centralnej na 80-kolumnowe’ karty papierowe. Wy-, korzystywana jest ona głównie w. takich systemach przetwarza­nia danych, w których otrzymane z komputera informacje, pod­legają dalszemu procesowi przetwarzania. w tym samym kom­puterze lub też na urządzeniach typu off-line.’Zasada pracy -dziurkarki’ kart ńą. wyjściu z komputęra^jest  następująca:- czyste karty Układane-w magazynie podającym, y a podczas operacji dziurkowania” przesuwane są automatycznie zasobnika podającego .pod mechanizm, który perforuje dane „uzyskane ,’z pamięci komputera/ Po wyperforowaniu, każda .karta ; przechodzi do stanowiska, kontrolnego, gdzie, podlega czytaniu., i sprawdzeniu^poprawności‘perforacji, następnie automatycznie, przechodzi-do, magazynu odbiorczego .

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!