DZIURKARKA KART

Wydruk znaków odbywa się poprzez uderzanie igieł w taśmę barwiącą i znajdujący się pod nią papier. Elektronika‘ drukarki DZM wykonana jestna elementach scalonych TTL praz krzemowych elementach dyskretnych. W se­rii ODRA 1300 drukarka-pracuje w kanale znakowym i jest pod­łączona za pośrednictwem jednostki sterującej.Dziurkarka kart EC-7014 służy do wyprowadzania informacji z komputera na karty papierowe. Urządzenie to może pracować zarówno w kanale multipleksorowym, jak i selektorowym; podłą­cza się je poprzez złącze standardowe.Dziurkarka kart EC-7014 zapewnia wyprowadzanie informa­cji na karty papierowe w kodzie KPK-12 z automatycznym tłu­maczeniem z kodu DKOI lub bezpośrednio w. kodzie dwójkowym bez tłumaczenia.. Urządzenie ma pamięć buforową o pojemności jednej karty.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!