Elektroniczny pobór opłat za drogi

W zeszłym miesiącu minęły dwa lata od wprowadzenia elektronicznego systemu poboru opłat za drogi. Obowiązuje on na wszystkich odcinkach autostrad, które objęte są taką opłatą. Doprowadzenie systemu do stanu używalności kosztowało przeszło dwieście milionów złotych, ale jak oblicza Ministerstwo Infrastruktury, koszt ten zwrócił się już w pierwszym roku. Jego roczne utrzymywanie w sprawności i wszelkie koszty działania wynoszą łącznie niewiele ponad piętnaście milionów. W porównaniu z poprzednim sposobem pobieraniem opłat, koszty są dwukrotnie niższe a ściągalność opłat wzrosłą o dwadzieścia procent. System oparty jest na zasadzie namierzania pojazdu po przejechaniu przez bramkę z czujnikiem przez satelitę. Na tej podstawie pobierana jest od kierowcy opłata za przejazd ze specjalnej karty przedpłatowej, którą trzeba wcześniej wyrobić. Opłata jest ściągana automatycznie co skraca całą procedurę do minimum a operator drogi nie musi się martwić kosztami przewiezienia pieniędzy, tylko ma gotówkę na koncie w przeciągu piętnastu minut. Takie systemy działają już w piętnastu krajach w Europie Zachodniej i wszędzie przyjęte zostały w podobną opinią co u nas.