ELEMENTY CENTRALNEGO PRODUKTU

Elementy centralnego podukładu komputer—człowiek—kom­puter zaangażowane są w- obsłudze procesu informatycznego w sposób następujący:         komputer do przetwarzania danych w obiekcie,  człowiek do podejmowania decyzji typu strategiczno-tak- tycznego (kierowniczych, zagregowanych), komputer do formułowania decyzji typu- operacyjnego (wykonawczych, zdezagregowanych).! ‚ Zaprezentowane graficznie i.werbalnie cztery podstawowe od­miany (generacje) informatycznego systemu zarządzania, znajdu­ją swoje bezpośrednie odpowiedniki projektowe w kolejnych po­ziomach aproksymacji systemu idealnego (wzorcowego) Nadlera.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!