ETYKIETA KOŃCOWA

Etykieta końcowa — specjalnegorodzaju oznacznik’ zbioru  stanowi ostatni blok. informacji na taśmie i oznacza albo, że in- . formacja następująca w danym zbiorze jest skończona, .albq ; też ‚ . że zbiór ten kontynuowany jest na innym krążku taśmy. Od strony technicznej zapis informacji na taśmie magńe-i’ tycznej określa szereg parametrów. Wartości tych parametrów, regulują przyjęte w kraju odpowiednie standardy (ISO). W omawianych jednostkach taśmowych wymienność nośni­ków’.obowiązuje w ramach stosujących je systemów kompute-; rowych.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!