FAZA ROZPOZNANIA

W warunkach,adaptacji uprzednio opracowanego projektu sy­stemu informatycznego, udział i zakres prac wymienionych wyżej grup uczestników w poszczególnych fazach i etapach .Faza pierwsza — rozpoznanie, studia i projektowanie — jest realizowana w zasadzie w dwóch etapach:    analiza systemu informacyjnego,      adaptacja systemu do wymagań projektowych.W etapie pierwszym po przeprowadzeniu wstępnego rozpozna­nia i sformułowaniu problemu, wykonuje się analizę systemu in­formacyjnego, która zakończona jest wnioskami.W etapie drugim następuje porównanie wymagań systemu sformułowanych we wnioskach z przyjętymi rozwiązaniami (ogra­niczeniami, wymaganiami itp.) podanymi w dokumentacji projek- towo-eksploatacyjnej. Wynikiem tych prac jest adaptacja istnie­jącego systemu w organizacji gospodarczej do wymagań projek­towych.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!