FAZA WDRAŻANIA

W omawianej fazie może wystąpić etap trzeci, w którym na­niesione zostaną zmiany w-przyjętych rozwiązaniach, niezbędne do funkcjonowania systemu w organizacji gospodarczej.W etapie pierwszym wykonywane są niezbędne prace wdro­żeniowe u użytkownika systemu zgodnie z rozwiązaniami podany– mi w projekcie. Prace te wykonywane są na podstawie wstępnie opracowanych instrukcji, uwzględniających” m.in. istniejący .w obiekcie formalny porządek organizacyjny.W etapie drugim przeprowadzana jest wstępna eksploatacja systemu na danych rzeczywistych, w wyniku której następuje m.in. ostateczna weryfikacja i zatwierdzenie całej^ dokumentacji systemowej.Wstępna eksploatacja poprzedzona jest odpowiednimi praca­mi przygotowawczymi w ośrodku obliczeniowym.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!