FORMALNA DEFINICJA

Bardziej formalna de­finicja brzmi następująco: „system jest to zbiór elementów (obiek­tów) wraz z relacjami istniejącymi między, tymi elementami (obiektami) oraz między ich własnościami”’ .Podstawowymi cechami (wymiarami) systemu są.podział na elementy składowe (elementy systemu), które mogą być traktowane jako podsystemy,  organizacja systemu jako powiązanie (współzależność) ele­mentów składowych,określone relacje (sprzężenia zwrotne) z otoczeniem, syste- swoista uniwersalność przedmiotowa (obszar zastosowań)..W ramach każdego systemu występują dwa rodzaje proce­sów — funkcjonowanie i rozwój. Przez’ funkcjonowanie systemu rozumiemy realizację podsta- wowych zadań systemu.oraz współdziałanie, poszczególnych ele- mentów, jednak bez zmian jego struktury.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!