IDENTYFIKATOR

Identyfikator .7941′ jest optycznym czytnikiem do czytania specjalnych kart perforowanych. Może być podłączony do moni-‚ tora niezależnego 7950 lub zależnego 7910. Identyfikator jest montowany w. klawiaturze. Lampka na klawiaturze informuje operatora o włożeniu i prawidłowym odczytaniu karty.Pióro świetlne 7942 może być podłączone do monitora zależ­nego 7910 i niezależnego 7950. Spełnia ono dwie funkcje:    wybieranie pól wykrywalnych piórem świetlnym,    inicjację transmisji.Te dwie funkcje umożliwiają pracę monitora bez klawiatury.Punkt abonencki EC-8575 Współpracuje z linią telekomuni­kacyjną z prędkością 600/1200 b/s poprzez modem EC-8006. Jest on wyposażony\w drukarkę znakowo-mozaikową EC-7186 o pręd­kości drukowania 180 znaków/s z buforem na 256 znaków. Prosta i nowoczesna konstrukcja mechanizmu drukującego zapewnia dużą niezawodność pracy. Punkt abonencki jest głównie przezna­czony do pracy dialogowej.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!