INNE CZYNNIKI

Poza ich kręgiem występują takie czynniki, jak środowisko przyrodnicze, położenie geograficzne, układ geo- i hydrologiczny, warunki. atmosferyczne, które wespół z poprzednimi tworzą oto­czenie sensu largo. Drugi człon definicji układu ekonomicznego zawiera —jak pamiętamy^—określenie relacji funkcjonalnych, precyzujących wzajemne, zależności pomiędzy poszczególnymi elementami strukturalnymi. Związki te występują pod postacią tzw. przepływów zasileń oraz przepływów informacji. Przepływ zasileń ma charakter dualny, jako że .przedstawia , strumienie zasileniowe zarówno w ujęciu rzeczowym (fizycznym), ‚jak i wartościowym (pieniężnym).

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!