INNY WYGLĄD

Inaczej to wygląda w analizie cząstkowej i wielotematycznej; tutaj prace winny być realizowane w sposób, równoczesny, co oznacza jednakowe lub prawie jednakowe zaawansowanie projek­towania podsystemów, których one dotyczą. W tym przypadku należy ograniczyć się do analizowania wybranych elementów nie­zbędnych przy projektowaniu tych podsystemów. W praktyce projektowania analiza systemu informacyjnego sta­nowi na ogół, jak wiadomo, etap poprzedzający projektowanie systemu informatycznego. Pierwszym krokiem rozpoczynającym ten’etap winna być decyzja o powołaniu tzw. zespołu analiz, któ- . rego zasadniczą grupę tworzą analitycy systemów. Są to pracow- , nicy zaangażowani w.studiach.i badaniach systemów.

 

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!