ISTOTNE OKREŚLENIE

Istotne jest przy tym określenie nie tylko postaci samych zbiorów informacji, wejściowych i wyjściowych / oraz reguł ich transformacji, lecz także gruntowne przestudiowanie systemu pod względem wyposażenia w środki techniczne’ przesyłania i przetwa­rzania informacji, personelu, warunków działania oraz żądań in­formacyjnych kierownictwa, wpływających na zwiększenie *efek- – tywności ekonomiczno-organizacyjnej układu.A zatem celem ogólnym analizy jest dokonanie wszechstron- nego badania wszystkich aspektów funkcjonowania systemu i po­stawienie diagnozy co do jego niedomagań, a następnie określenie J kierunków zmian i usprawnień.

 

 

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!