JEDEN BAJT

Jeden bajt jako jednostka informacji -może . zawierać znak alfanumeryczny przedstawiony w dwójkowym kodzie ISO-7. (ASCII) lub w, kodzie EBCDIC, zależnie od definicji podanej przez program. W obydwu kodach znaki cyfr zajmują 4 miejsca dwój-, kowe .Wykorzystuje się to dla reprezentacji liczb dziesiętnych. ^Liczba dziesiętna jest traktowana jako liczba cał­kowita składająca się z wartości bezwzględnej i znaku liczby. Zajmuje ona pole o długości-1—16 bajtów. Liczba dziesiętna skła­da się z bajtów, z których każdy zawiera 2 cyfry dziesiętne (w ko­rdzie dwójkowymj z wyjątkiem prawego skrajnego feajtu, na który składa się jedna cyfra dziesiętna i znak liczby (czterobitowy,  ównież w kodzie dwójkowym).

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!