JEDNOSTKI FUNKCJONALNE

Każda agenda, o. której mowa, dzieli się na tzw.; jednostki funkcjonalne.Jednostka funkcjonalna (zwana niekiedy procedurą) jest to taki. element’ dziedziny tematycznej, który realizuje zamkniętą i samodzielną funkcję systemu, przez co może być oddzielnie pro- – jektowany;, wdrażany i eksploatowany. Przykładowo dla gospodarki materiałowej (dziedzina 2) mo­żemy wyróżnić m.in. następujące jednostki przetwarzania:  planowanie zużycia materiałów,     planowanie dostaw materiałów, ewidencja stanów i dostaw materiałów,   planowanie zaopatrzenia materiałowo-technicznego,rozliczenie zużycia materiałów,-kontrola zabezpieczenia produkcji w materiały.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!