KAŻDE Z URZĄDZEŃ

Każdemu z.urzą­dzeń zestawu komputerowego przypisany jest odpowiedni pakiet obsługi programowej w programie sterującym zawierający pod­programy przesyłania informacji i testowania stanu tego urządze­nia. Dzięki temu programista dla wprowadzania lub wyprowadza­nia informacji używa bardzo prostych instrukcji. Pojawienie się – takiej instrukcji w programie użytkowym powoduje przerwanie  pracy tego programu i rozpoczęcie pracy programu sterującego, który inicjuje przesyłanie danych według treści zlecenia zawar­tego w instrukcji. Ponieważ przesyłanie danych odbywa się z re­guły znacznie wolniej niż wykonywanie obliczeń,a program który spowodował przesyłanie danych oczekuje na zakończenie tego przesyłania, program sterujący może uruchomić pracę inne- : go programu użytkowego wykonującego obliczenia.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!