KOMUNIKATY PROCESORA

Komunikaty z procesora są także drukowane na drukarce konsoli. Maksymalna szybkość drukowania wynosi najczęściej około 10 znaków/s. Szybkość ta nie może zostać przekroczona przez operatora podczas wprowadzania informacji do systemu. Ponieważ konsola operatora ma dużo niższą prędkość operacyj­ną aniżeli jednostka centralna, należy unikać nadmiernego sto­sowania konsoli, gdyż obniża to moc obliczeniową systemu. Informacje wprowadzane do systemu z konsoli operatora nie są sprawdzane co do ich prawidłowości. Operator może jednak, spostrzegając swój błąd, wymazać z pamięci błędnie napisany komunikat i poprawić go.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!