KOŃCOWE URZĄDZENIA DIALOGOWE

Końcowe urządzenia dialogowe instalowane w ramach punktu abonenckie­go mogą być dodatkowo wyposażone w urządzenie trwałej kopii (drukarkę, pisak xy) umożliwiające utrwalenie na papierze wy­branych fragmentów przeprowadzonego dialogu, co ma istotne znaczenie przy realizacji dialogu za pomocą monitora ekranowego .Końcówki wsadowe tó takie, za pomocą których można reali­zować zdalne przetwarzanie wsadowe. Dane źródłowe mogą być przygotowane na dowolnym nośniku maszynowym lub też na specjalnych dokumentach do bezpośredniego odczytu. Informacje wynikowe można-uzyskiwać; na nośnikach maszynowych, bądź zazwyczaj punkty abonenckie wyposażone w kilka typów urzą­dzeń wejścia-wyjścia.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!