KOŃCÓWKI REJESTRACYJNE

Z końcówek należących do tej grupy korzysta się we wspoma­ganych komputerowo pracach projektowych, w przygotowaniu oprogramowania systemu informatycznego, w złożonych syste­mach dydaktyki wspomaganej komputerowo, a ponadto w decy­zyjnych i’ dyspozycyjnych .informatycznych systemach zarzą­dzania.  Końcówki rejestracyjne są głównie przeznaczone do zbierania danych z różnego rodzaju procesów gospodarczych. Zakres da­nych opisujących zaistnienie pewnych faktów jest często bardzo mały, istotne jest natomiast, aby bieżąco zarejestrować momen­ty, w których one się odbywały. Nośnikiem takich danych są róż­nego rodzaju żetony, karty identyfikacyjne, specjalizowane metki itp.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!