KONIECZNOŚĆ PODZIAŁU

W przypadku konieczności podziału zestawu urządzeń ze­wnętrznych między dwie lub więcej jednostek centralnych, można \ stosować tzw. przełączniki kanałów. Są to samodzielne jednostki ‚ podłączania interfejsu. Mogą to być przełączniki typu Y, do któ­rych z jednej strony podłącza się .dwa urządzenia, a z drugiej . strony jednostkę centralną lub na odwrót . Jako przykład może służyć przełącznik wbudowany w jednostkę sterującą pamięci dyskowej PDS 325-2, pozwalający na przyłączenie tej jednostki, a wraz z nią współpracujących z nią pamięci dysko- [ wych, do jednostek centralnych serii ODRA 1300.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!