MAKSYMALNY ZASIĘG

  • Maksymalny zasięg takiego skoku wynosi 8 K. Dla skoków . pośrednich’ adres skuteczny skoku efektywnego określony jest  za pośrednictwem 22-bitowej zawartości komórki o adresie umiesz­czonym’ na częściach S i N łącznie. Pozwala to na uzyskanie maksymalnego adresu — 256 K. Informacja zapisana w pamięci operacyjnej w postaci 24-bi-’ . j towych słów zabezpieczona jest przed przypadkowym przekłamaniem dzięki tzw. kontroli parzystości. W komórce pamięci operacyjnej przechowywana jest 25-bitówa informacja, zawierająca  i 24-bitowe słowa oraz 25 bit, zawierający uzupełnienie jedynek j w 24-bitowym słowie do liczby nieparzystej. Stwierdzenie parzy- j stej liczby jedynek w słowie 25-bitowym jest sygnałem świad­czącym^ o nieprawidłowej; pracy pamięci operacyjnej.
Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!