MECHANIZM DRUKUJĄCY

Znaki’ tworzone są za pomocą-matrycy igłowej. Mechanizm drukujący składa się z siedmiu lub dziewięciu igieł ustawionych pionowo w pięciu lub siedmiu rzędach sterowanych przez siedem lub dzie­więć elektromagnesów. Mechanizm ten umieszczony jest w ka­retce, która porusza się równolegle do rolki przesuwu papieru.- Wydruk znaku odbywa się poprzez uderzanie igieł w taśmę bar­wiącą i znajdujący się pod nią papier.  Jeden wiersz może zawierać do*160 pozycji druku; do naj­bardziej popularnych należą drukarki.o 120 znakach w wierszu. Repertuar znaków obejmuje najczęściej 64 znaki alfabetyczne, numeryczne oraz specjalne. Standardowa gęstość drukowania wy- . ,.nosi najczęściej 6 lub 8 znaków/cal w pionie oraz 10 znaków/cal.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!