MECHANIZM PORÓWNAŃ

Ponieważ z mechanizmem przerwań wiąże się zagadnienie wieloprogramowości, a ściślej mówiąc mechanizm ten jest nie­zbędny dla umożliwienia pracy wieloprogramowej, zasady pracy wieloprogramowej wyjaśnione zostaną na następującym przykła­dzie . W- pamięci operacyjnej komputera znajduje się kilka programów, którym operator nadał określone priorytety.Każdy z tych programów będzie, w trakcie pracy, żądał przesy­łania informacji, na przykład dla wczytania danych lub druko­wania wyników^ Jest oczywiste, że. początkowo sterowanie po- , woła do pracy PI o najwyższym priorytecie. Program ten pra­cować będzie tak długo, jak długo nie nastąpi przerwanie ekstra- kodowe wywołane na przykład pojawieniem się rozkazu żądają­cego przesłania informacji.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!