METODYKA PROJEKTOWANIA SYSTEMU

Dopiero na podstawie zebranych i przeanalizowanych infor­macji można skonfrontować rozwiązanie idealne z faktycznymi warunkami działania. W fazie trzeciej następuje opracowanie wariantów rozwią­zania przystosowanych do rzeczywistych warunków. W opracowa­niach tych projektant uwzględnia te elementy wzorca idealnego, które nadają się do zastosowania lub te, których koszt wykonania 0   wdrożenia nie przekracza możliwości przyszłego użytkownika.W fazie czwartej następuje wybór rozwiązania projektowa­nego systemu najlepiej spełniającego swoje zadanie (wybór wa­riantu optymalnego). Pomocne mogą być tu kryteria oceny „do­broci” systemu, które zostały sformułowane w poprzednich fazach.

 

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!