MIMO ZAUWAŻALNYCH NIEDOSTATKÓW

Pomimo zauważalnych niedostatków w dotychczasowym roz­woju zastosowań komputerów, należy odnotować relatywnie naj­większy postęp w kierunku:  obiektowych systemów komputerowych, :   sterowania procesami technologicznymi,   obliczeń inżynierskich, projektowych i naukowych.Charakterystyczną cechą dotychczasowych zastosowań jest jednak brak odpowiedniego stopnia kompleksowości. Wpływa to zdecydowanie na obniżenie efektywności zastosowań komputerów.’ oraz nie stwarza odpowiednich ^warunków do planowego wdraża­nia standardowych rozwiązań systemów w .poszczególnych gałę­ziach produkcji i zarządzania gospodarką narodową. Znalazło to wyraz w materiałach, opracowanych przez Komi­sję Partyjno-Rządowąds.-Informatyki, na temat kierunków roz­woju informatyki w Polsce w latach 1973—1980.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!