MODELE SIECIOWE

Podstawowym szeroko stosowanym narzędziem planowania są harmonogramy Gdntta,. których tu prezentować nie będziemy.Wspomnimy jedynie, że główna wada tej metody sprowadza się do niemożności jednoznacznego i wyraźnego ustalenia współza­leżności poszczególnych czynności całego przedsięwzięcia. Wady tej nie mają metody sieciowe, których zasadniczym zadaniem jest wykazanie wzajemnych zależności technologicznych.Podobny fragment ogólnej sieci czynności analizy systemu in­formacyjnego według metody PERT przedstawiono . Dalsze jej rozbudowanie wynikać powinno ze struktury zadań przedsięwzięcia oraz przyjętej metody. Z uwagi na szeroki za­kres prac badawczo-analitycznych, niektóre czynności mogą być wykonane równolegle i niezależnie od siebie. Na ogół czynności te należy zaznaczyć strzałkami o liniach przerywanych.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!