MODELUJĄC SYSTEM

Zatem modelując system; zarządzania trzeba, z jednej strony, zastanowić się, jakie metody funkcjonowania mechanizmów za- • rządzania pozwolą na optymalny sposób wykorzystania kompu­terowej techniki przetwarzania, z drugiej zaś, modelując system informatyczny, należy wybrać metodykę gromadzenia, przetwa­rzania i prezentacji informacji pod kątem najlepszego przystoso­wania do funkcji zarządzania.Jednym z podstawowych zagadnień teorii konstruowania syste­mów informatycznych jest prawidłowe zdefiniowanie podmiotu projektowania! systemowego, tj. obiektu ekonomicznego, którym może być przedsiębiorstwo przemysłowe, handlowe, usługowe , i inne podobne instytucje gospodarujące.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!