MODUŁ STERUJĄCY

Moduł sterujący 7903 jest przeznaczony do zamontowania w jednostce sterującej 7901 w celu rozszerzenia’jej pojemności, tzn. zwiększenia liczby, podłączonych monitorów zależnych i dru-, karek. Każdy .moduł pozwala na podłączenie ośmiu adapterów . monitora, i. ośmiu adapterów drukarki. Moduł sterujący jest zbudowany-w ten sam  sposób, jak jednostka sterująca. Zawiera własny . mikroprocesor i adapter modemu i w konsekwencji pracuje niezależnie.Moduł ekspansji 7931  jest przeznaczony do zamontowania w jednostce sterującej 7901 lub 7902 w celu rozszerzenia jej po­jemności. Każdy moduł pozwala na podłączenie ośmiu adapterów monitora i ośmiu adapterów, drukarki. Moduł ekspansji zawiera własny mikroprocesor, ale pracuje pod kontrolą jednostki steru­jącej.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!