MONITOR ZALEŻNY I NIEZALEŻNY

Monitor zależny 7910 (EĆ-7917) jest stosowany, w konfigura­cjach grupowych w celu prezentacji danych przesyłanych z Syste­mu Przetwarzania Danych. Jest podłączony do jednostek sterują- /cych 7901/7902. Do monitora jest podłączona kablem 1-metrowym klawiatura alfanumeryczna.Monitor niezależny 7950 (EC-7915) jest podłączony do Syste­mu Przetwarzania Danych zdalnie poprzez modemy. Zawiera od­powiednie układy sterujące oraz interfejs modemowy. Do moni­tora jest podłączona kablem. 1-metrowym klawiatura alfanume­ryczna 7940.  Drukarka 7971 (EC-7914) jest stosowana do sporządzania tzw. twardej kopii informacji zapisanej na ekranie monitora lub prze­słanej z Systemu Przetwarzania Danych. Może być podłączana do jednostki sterującej 7901/7902 lub monitora niezależnego 7950. W, systemie MERA 7900 jest stosowana drukarka 7971 (DZM 180 RO) produkcji krajowej o szybkości drukowania 180 znaków/sek.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!