MULTIPLEKSOR

Multipleksor linii 7934 jest przęznaczony„ do zamontowania w jednostce sterującej 7901. Zawiera logikę potrzebną do podłą­czenia czterech adapterów modemu do tego samego kanału ko­munikacyjnego (modemu).Klawiatura 7940 jest przeznaczona do podłączenia do moni­tora zależnego 7910 lub niezależnego 7950 kablem o długości lm. Pod względem funkcjonalnym jej klawisze można podzielić na­stępująco:   klawisze wprowadzania danych,    klawisze redagujące,  klawisze operacyjne,  klawisze funkcyjne,klawisze atencji programu,’ klawisze numeryczne.W celu poinformowania operatora o prawidłowo wykonanej . funkcji, każdy wprowadzony .znak jest potwierdzony klikiem(sygnałem dźwiękowym).

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!