NA CZYM POLEGA MODYFIKACJA

Modyfikacja polega na arytmetycznym zsumowaniu zawartości części N rozkazu z zawartością ostatnich 15 bitów modyfikatora (akumulatora) określonego częścią M roz(dla grupy rozkazów przesunięć działającej na argumencie pod­wójnej długości). Wykonanie tego rozkazu powoduje zmianę stanu akumulatora w wyniku przesunięcia jeg(5 zawartości. Część N, słowa rozkazowego zawierająca 10 bitów określa liczbę pozycji dwójkowych, o jaką będzie przesunięta zawartość akumulatora. Natomiast część Nt określa rodzaj tego przesunięcia (arytmetycz­ne, logiczne, cykliczne lub specjalne).Do rozkazów działań arytmetycznych należą rozkazy działań na liczbach zmiennoprzecinkowych. Liczbą zmiennoprzecinkową zwykło się nazywać liczbę zapisaną w specjalny sposób, a mia­nowicie przez przedstawienie jej w postaci iloczynu ułamka i po­tęgi podstawy zapisu tej liczby.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!