NAJCZĘSTSZY PRZYPADEK

Najczęstszym przypadkiem instalowania końcówek dialogowych jest usługowe korzystanie z systemu kom­puterowego, zwłaszcza gdy odległość między ośrodkiem oblicze­niowym i użytkownikiem jest znaczna. Dotyczy to np. informa^ tycznych systemów ewidencyjnych zarządzania przedsiębiorstwa­mi przemysłowymi w przypadku, gdy zakres tych systemów jest nieduży (systemy cząstkowe, jednodziedzinowe). Innym przykła­dem korzystania z końcówek wsadowych są informatyczne syste­my zarządzania obsługujące obiekty złożone (np. przedsiębiorstwa wielozakładowe) rozproszone na pewnym obszarze. Końcówki programowane stwarzają możliwość przestrzenne­go rozproszenia procesu przetwarzania, co uzyskuje się poprzez realizację pewnych wstępnych fragmentów przetwarzania w urzą­dzeniu końcowym.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!