NAJTRUDNIEJSZE UPORZĄDKOWANIE

Uporządkowanie własnego podwórka jest jednak, jak wiado­mo, najtrudniejsze. Informatycy zabrali się z entuzjazmem do ulepszania wszystkich instytucji i wszystkich organizacji admini­stracyjnych i gospodarczych, zaniedbując w tych zapędach własne organizacje i służby informatyczne. Zabrakło więc informacji o in­formatyce. W rezultacie zaniedbano prace w dziedzinie nazew­nictwa, standaryzacji, normalizacji, typizacji, unifikacji technicz- no-projektowych rozwiązań informatycznych, wprowadzanych do powszechnego użytku.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!